Cupin historiaa

Nuorisokahvilahankkeen projektisuunnitelma ajalle 1.1.2002 – 31.12.2004

Taustaa
Raahen ja Pattijoen nuoret tarvitsevat tekemistä. Tähän nuorten huutoon vastaavat kuntien nuorten valitsemat nuorisovaltuustot yhteis-projektillaan nuorisokahvilan saamiseksi Raaheen. Nuorisokahvila ei ole kahvilan nimi, vaan sitä käytetään projektin työnimenä. Nuorten toiveita kahvilan toiminnan suhteen selvitettiin helmikuussa 2001 Pattijoen ja Raahen kuntien yläasteilla ja 2. asteen oppilaitoksissa toteutetulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi noin 1500 oppilasta. Hanke sai nuorten varauksettoman kannatuksen ja lupauksen kahvilan pyörittämisessä mukana oloon. Alueen nuorten valitsemat vaikuttajafoorumit, nuorisovaltuustot ottivat kannettavakseen kahvilahankkeen suunnittelun ja toteuttamisen. Kahvilahanketta koordinoimaan perustettiin erityinen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajaksi valittiin Eetu Pajala. Ohjausryhmässä on kuusitoista jäsentä.

Toiminta-ajatus
Kahvila sijaitsee Laivurinkadulla 175 neliön tiloissa Raahen kaupungin ytimessä. Kahvilan suunnittelussa, remontoinnissa ja muissa käytännön järjestelyissä käytetään nuorten omaa asiantuntemusta. Kahvilan pääajatuksena on raittiusaate, joka on ohjenuorana kaikessa toiminnassa. Kahvila toimii ns. nettikahvilana eli kahvilassa on tietokoneita etupäässä sähköpostin käyttöön ja internetissä surffaamiseen. Tietokoneista osan on lupautunut kustantamaan Rautaruukki Konserni. Kahvilan aukioloajat tulevat olemaan laajat. Kahvila palvelee käyttäjiään kuutena päivänä viikossa ja on viikonloppuisin (pe, la) auki myöhään. Näin pyritään houkuttelemaan nuoria pois kaduilta ja tarjoamaan tervettä toimintaa alkoholin tai huumeiden käytön sijaan. Paikallisille bändeille on suunniteltu tarjottavan esiintymismahdollisuuksia kahvilassa. Kahvilaa käytetään myös galleriana, jossa on pelkästään nuorten tuotantoa esillä. Kahvilatoiminnan pyörittämisestä vastaavat nuoret ja vapaaehtoiset aikuiset. Toimintaa koordinoi palkattu toiminnanohjaaja. Kuntien nuorisotoimien työntekijät avustavat. Mukana on myös paikallinen kehitysmaayhdistys, jonka Reilun kaupan kahvia sekä muita tuotteita kahvilassa myydään. Yhdistys osallistuu kahvilan kustannuksiin.

Mihin kahvilaa tarvitaan?
Raahen alueen nuoret tarvitsevat tekemistä ja ajanviettopaikkaa. Nuorisokahvila antaa Raahen ja Pattijoen nuorille kaduilla lojumista paremman tavan viettää aikaa ja kuluttaa iltoja. Kahvila opettaa nuoria ottamaan vastuuta elämästään antamalla mahdollisuuden osallistua itse toimintaan ja osoittamalla että nuoria arvostetaan ja että heihin luotetaan. Nuorisokahvila toimii myös taustavaikuttajana erilaisten nuorisolle suunnattujen kulttuuri- ja raittiustapahtumien suunnittelijana ja toteuttajana. Kahvilatoiminta muuttaisi nuorten mielipiteitä Raahesta positiivisempaan suuntaan. Kahvilatoiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä parhaimmillaan. Toiminnallaan se vähentää kadulla tapahtuvaa ilkivaltaa ja päihteiden käytön lieveilmiöitä.

Päihteet ja nuorisokahvila
Vaikka kahvila pyrkiikin päihteettömyyteen, ei humalaisia silti käännytetä ovelta pois. Järjestysmiehet tms. taho huolehtii häiritsevästi käyttäytyvien yksilöiden poistamisesta kahvilasta. Nuorisokahvilan tärkeä tehtävä on suoristaa se vinoutuma suomalaisessa kulttuurissa, joka estää sosiaalisen kanssakäymisen muuten kuin päihteiden vaikutuksen alaisena. Raittiusasioiden esille tuomisesta käydään neuvotteluja kaupungin raittiustoimen kanssa. Kahvila on yhteydessä ennaltaehkäisevää työtä tekeviin tahoihin. Alkoholijuomien sijaan nuorisokahvilassa tarjoillaan monipuolinen valikoima erilaisia alkoholittomia drinkkejä. Nuorisokahvilaan ei tuoda omia pulloja.

Tekijät ja kohderyhmä
Nuorisokahvilahankkeen päävastuutahona ovat Raahen kaupungin ja Pattijoen kunnan nuorisovaltuustot. Toteuttajina ovat Raahen alueen nuoret ja vapaaehtoiset aikuiset. Nuorisokahvilan käyttäjäkunnan arvioidaan päivisin koostuvan 13-25 -vuotiaista tytöistä ja pojista. Käytännössä tämä tarkoittaa nuoria yläasteikäisistä aina toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoihin. Iltaisin ja viikonloppuisin toiminta on suunnattu alle 18-vuotiaille nuorille.

Toteuttaminen
Nuorisokahvilan suunniteltu käynnistäminen tapahtuu 1.4.2002. Nuorisokahvilan käynnistämisvuosi rahoitetaan erilaisin avustuksin ja kaupungin määrärahan turvin. Ensimmäisen vuoden budjetti sisältäen kaluston, vuokrat, juoksevat kulut ja kolmen työllistetyn palkan on 620 000 markkaa.

Raahessa 6.11.2001
Jarno Moisala, puheenjohtaja
Raahen nuorisovaltuusto

Eetu Pajala, puheenjohtaja
Kahvilahankkeen ohjausryhmä